Het Negen Maanden Spel is in 2013 ontwikkeld in opdracht van de GGD Gemeente Den Haag en de GGD Gemeente Rotterdam-Rijnmond als onderdeel van de aanpak van perinatale sterfte.
In een aantal grote steden van Nederlanden, zoals Rotterdam en Den Haag, maken 1 op de 6 kinderen geen goede start. Ze overlijden nog tijdens de zwangerschap of vlak daarna, of hebben vaak door een te laag geboortegewicht of andere afwijkingen een grotere kans op gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Een spel is een laagdrempelige methode om groepsgewijs voorlichting te geven over een gezondere zwangerschap. Het is zowel voor mannen als vrouwen belangrijk om gezonde keuzes te maken voor en tijdens de zwangerschap en ook de weg te weten in de gezondheidszorg. Niet iedereen maakt op tijd afspraken met een verloskundige of doet beroep op professionele kraamzorg. Het spel is niet alleen voor zwangere vrouwen, maar ook voor hun partners en familie en voor mensen die erover denken om zwanger te worden, en voor jongeren.
U kunt de bijbehorende folder downloaden in A4 formaat om te printen of kies deze versie om op beeldscherm te lezen.


Een workshop spelmethodiek, ter gelegenheid van een studiedag voor docenten van de Hogeschool Rotterdam in Rotterdam-Zuid, met een van de wijkspellen.

Workshop

Het Vreewijkspel is in 2012 gemaakt voor de bewoners van Vreewijk om elkaar op een andere manier te leren kennen, de mogelijkheden van de wijk beter te benutten en om ook andere groepen bij de wijk te betrekken. Het spel is gemaakt is samenwerking met de opdrachtgever Havensteder en met advies van de deelgemeente Feijenoord. Het wordt onder deskundige leiding igespeeld met groepen in de wijk, maar het is ook gratis te leen voor wijkbewoners. De oplage van dit spel is 6 exemplaren die in beheer zijn bij de opdrachtgever en deelgemeente Feijenoord.

PersooonlijkKennis

Persoonlijk Kennis Vreewijk

Vrijdag 4 februari 2011 werd het CarnisseKansenspel (gemaakt in opdracht van Deelgemeente Charlois en Com.wonen) overhandigd aan de portefeuillehouder. Bewoners en wijkprofessionals kunnen het spel vanaf nu lenen bij de BOC voor een Opzoomeractiviteit of een kennismakingsactiviteit in de buurt. Het is meer dan 30 keer gespeeld in Carnisse op verschillende plekken in de wijk onder andere in de BOC, in 't Anker, in een paar kerken, in verzorgingstehuizen, bij de hersengymnastiek, bij de vrouwenopvang van het Leger des Heils, op het Amelandseplein, in een verwarmde Opzoomertent aan de Lepelaarsingen, op een school, bij een eetgroep en in een huiskamer.

Het Bloemhof wijkspel is ontwikkeld in opdracht van Deelgemeente Feijenoord. De bedoeling van het spel is bewoners van Noord-, Zuid- en Midden-Bloemhof om de tafel brengen zodat zij elkaar beter leren kennen, hun mening geven over de wijk, elkaar vertellen hoe ze met alledaagse situaties omgaan en dat ze op nieuwe ideeën gebracht worden over de mogelijkheden van hun wijk. Het is gemaakt in navolging van het Afrikaanderwijkspel en is dan ook uitgebracht als uniek exemplaar. Het spel wordt vanaf september 2009 in de wijk gespeeld.

Het Rotterdamse Kinderrechtenspel is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Jeugd Nu, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Internationale Rechten van het Kind. Het spel wordt in de loop van 2009 verspreid over de Rotterdamse basisscholen en in de klas geïntroduceerd aan kinderen en hun leraren en via school uitgeleend om thuis met familie te spelen. Het Kinderrechtenspel bevat een uitgebreide handleiding met daarin een Kinderrechtenchecklijst. Zo kunnen kinderen samen met hun opvoeders aangeven hoe zij denken over de kwaliteit van hun opvoeding. Ook bevat het Kinderrechtenspel een uitgebreide hulplijst met hulpverlenende instellingen waar kinderen (en ook ouders) een beroep op kunnen doen.
Het Rotterdamse Opvoedspel is ontwikkeld in opdracht van Gemeente Rotterdam (afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving). Het werd in 2008 verspreid op alle Rotterdamse scholen, ter ondersteuning van het opvoeddebat van de Gemeente Rotterdam. Het spel werd veelal door de ouderconsulent met de ouders gespeeld.
Daarnaast werd het Opvoedspel ook in andere settings toegepast: Opbouwwerk gebruikt het spel voor kennismaking met nieuwe ouders in de wijk; Pleegzorg gebruikt het Opvoedspel om het contact tussen natuurlijke ouders en pleegouders te bevorderen; Gezin in Balans gebruikt het spel bij ex-deliquente ouders om na vrijlating hun ouderrol weer op te pakken; het Maatjesproject in Gouda gebruikt het om gesprekken tussen vrijwilligers en ouders op gang te brengen; het spel wordt ingezet bij inburgeringscursussen; de GGZ-Rotterdam; een zorginstelling in Barendrecht gebruikt het bij verstandelijk gehandicapte ouders om hen elementaire opvoedvaardigheden bij te brengen; Centra Jeugd en Gezin uit andere steden vroegen ook een exemplaar aan; etc..

Het Afrikaanderwijkspel is in 2006 ontworpen voor bewoners van de Afrikaanderwijk (deelgemeente Feijenoord in Rotterdam-Zuid) om elkaar beter te leren kennen en om beter gebruik te maken van de voorzieningen in de wijk. Deelnemende groepen waren o.a.: leerlingen van een basisschool, bewoners van een bejaardentehuis, een vrouwengroep van de moskee, vuilnismannen van de Roteb, onderwijsconsulentes, bewoners tijdens een straatfeest, bezoekers van de wijkbibliotheek op een drukke woensdagmiddag tijdens een marktdag.
Tijdens de finale van het Afrikaanderwijkspel werd ook de bijbehorende website gepresenteerd.

Het Afrikaanderwijkspel wordt nog regelmatig gespeeld in workshops zoals tijdens de jaarlijkse DialoogDrieDaagse op het Afrikaanderplein, oktober 2007/2008